10 Phương pháp tận dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet và 2 tệp

Dùng hàm VLOOKUP thân ái nhì tệp tin ko phức tạp như sử dụng thân ái nhì sheet nhập Excel.

Bước 1: Nhập công thức nhập dù D2 như hình họa sau đây.

Bạn đang xem: 10 Phương pháp tận dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet và 2 tệp

Bước 2: Mở tệp tin 2 (đặt thương hiệu là dulieu.xlsx). Nhấn Ctrl và kéo kể từ dù A4 cho tới B7 nhằm lựa chọn tài liệu A4:B7.

Bước 3: Quay lại tệp tin 1, gõ thêm vô công thức '2, TRUE' nhằm nhận thành phẩm. Tương tự động với cách sử dụng hàm VLOOKUP thân ái nhì sheet, các bạn kéo công thức kể từ D2 cho tới D6 nhằm nhận thành phẩm xếp loại đúng chuẩn.

Kéo công thức nhằm nhận thành phẩm chủ yếu xác

Kết phù hợp hàm VLOOKUP với hàm IFERROR trong không ít cửa ngõ sổ

Việc dùng VLOOKUP phối hợp IFERROR trong không ít hành lang cửa số tương tự động như dùng VLOOKUP thân ái nhì tệp tin. Quý khách hàng dùng VLOOKUP nhập IFERROR tiếp sau đó gọi là hành lang cửa số nhập vết ngoặc vuông. Lưu ý bịa trước thương hiệu trang tính. Ví dụ:

=IFERROR(VLOOKUP(B2, [file1.xlsx]dulieu1!$B$2:$C$6, 2, FALSE), IFERROR(VLOOKUP(B2, [file2.xlsx]dulieu2!$B$2:$C$6, 2, FALSE),'Không dò la thấy'))

Kết phù hợp hàm VLOOKUP với hàm IFERROR trong không ít cửa ngõ sổ

Cách dùng hàm VLOOKUP nhằm lấy tài liệu từ rất nhiều trang tính và tiến hành dù không giống nhau

Sau lúc biết cơ hội dùng VLOOKUP thân ái 2 sheet, 2 tệp tin nhập Excel, các bạn cũng cần được dò la hiểu cơ hội dùng VLOOKUP nhằm trả tài liệu kể từ những trang tính nhập những dù không giống nhau. Dưới đấy là chỉ dẫn cụ thể nhưng mà chúng ta nên tìm hiểu thêm.

Kết phù hợp hàm VLOOKUP với hàm IF

Cách phối hợp VLOOKUP với hàm IF mang lại tranh ảnh sau đây như sau:

=VLOOKUP($A2, IF(B$1='đông', Bán_hàng_đông, IF(B$1='bắc', Bán_hàng_bắc, IF(B$1='nam', Bán_hàng_nam, IF(B$1='tây', Bán_hàng_tây)))), 2, FALSE)

 • B1 là ĐÔNG thì dò la bên trên phạm vi mang tên Bán_hàng_đông. Còn B1 là Bắc thì dò la nhập phạm vi mang tên Bán_hàng_bắc. Tương tự động vì vậy so với Nam và Tây.
 • Hàm IF tiếp tục trả về một phạm vi rồi chuyển sang table_array của hàm VLOOKUP. Dải này tiếp tục kéo độ quý hiếm khớp với cột thứ hai ứng bên trên trang tính.
 • Dùng tham ô chiếu lếu láo phù hợp (mixed reference) đã cho ra độ quý hiếm ($A2 – cột vô cùng và sản phẩm tương đối). Cùng với luật lệ đánh giá logic IF (B$1 – cột kha khá và sản phẩm tuyệt đối). Từ bại liệt, giúp đỡ bạn sao chép công thức qua quýt những dù không giống nhưng mà không tồn tại sự thay cho thay đổi. Excel tiếp tục tự động kiểm soát và điều chỉnh tham ô chiếu dựa vào địa điểm của cột và sản phẩm.

Sử dụng công thức VLOOKUP INDIRECT 

Sử dụng hàm VLOOKUP INDIRECT theo đòi công thức bên dưới như sau:

=VLOOKUP(B2, INDIRECT('GIẢM_GIÁ'), 2, 0)

Trong công thức, VLOOKUP chung dò la tìm kiếm độ quý hiếm nhập một phạm vi và trả về độ quý hiếm ứng ở cột không giống nhập phạm vi bại liệt. INDIRECT được dùng nhằm quy đổi một chuỗi văn phiên bản trở thành một tham ô chiếu nhập công thức.

Sử dụng công thức VLOOKUP INDIRECT

Cách phối hợp hàm VLOOKUP với INDIRECT thân ái 2 sheet

Dưới đấy là cơ hội dùng VLOOKUP thân ái 2 sheet không giống nhau kết phù hợp với INDIRECT nhập Excel. Công thức như sau:

VLOOKUP(lookup_value, INDIRECT('''&INDEX(Lookup_sheets, MATCH(1, –(COUNTIF(INDIRECT(''' & Sheet_list & ''!lookup_range'), lookup_value)>0), 0)) & ''!table_array'), col_index_num, FALSE)

Sử dụng công thức VLOOKUP trên rất nhiều trang tính

Bước 1: Tạo một phạm vi mang tên là 'Danh_sách_tìm_kiếm' và liệt kê thương hiệu những trang tính nhập.

Bước 2: Thực hiện tại đồng điệu tài liệu và tìm hiểu thêm tế bào mô tả cụ thể của công thức sau đây.

 • Tìm độ quý hiếm dù A2 (lookup_value).
 • Phạm vi A2-A6 (lookup_range) bên trên 4 trang tính (Đông, Bắc, Nam, Tây).
 • Trích xuất độ quý hiếm cột B (col_index_num) nhập phạm vi A2-C6 (table_array).

Công thức:

=VLOOKUP($A2, INDIRECT('''&INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, --(COUNTIF(INDIRECT('''& Danh_sách_tìm_kiếm & ''!$A$2:$A$6'), $A2)>0), 0))&''!$A$2:$B$5'), 2, FALSE)

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu hình xăm vòng chân đẹp cho cả nam và nữ - Thẩm mỹ Thu Cúc

Lưu ý: Hai phạm vi ($A$2:$A$6 và $A$2:$B$5) được cố định và thắt chặt bằng phương pháp dùng tham ô chiếu dù vô cùng.

Bước 3: Nhập công thức nhập dù thứ nhất (C2), tiếp sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter. Nhấn lưu ban con chuột nhập C2 và kéo công thức vận dụng cho tất cả cột. Trang tính tiếp tục trả về thành phẩm, và công thức tiếp tục hiển thị #N/A còn nếu không nhìn thấy độ quý hiếm.

Công thức tiếp tục hiển thị #N/A còn nếu không nhìn thấy giá bán trị

Để sửa lỗi #N/A Khi dùng hàm VLOOKUP thân ái 2 sheet, hãy nhập công thức sau:

=IFNA(VLOOKUP($A2, INDIRECT('''&INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, --(COUNTIF(INDIRECT('''& Danh_sách_tìm_kiếm & ''!$A$2:$A$6'), $A2)>0), 0))&''!$A$2:$B$5'), 2, FALSE),'Không dò la thấy')

Tìm dò la tài liệu vày hàm VLOOKUP và INDIRECT thân ái nhiều hành lang cửa số thực hiện việc

Công thức hàm như sau:

=IFNA(VLOOKUP($A2, INDIRECT(''[Tên_tệp.xlsx]' & INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, --(COUNTIF(INDIRECT(''[Tên_tệp.xlsx]' & Danh_sách_tìm_kiếm & ''!$A$2:$A$6'), $A2)>0), 0)) & ''!$A$2:$B$5'), 2, FALSE), 'Không dò la thấy')

 • Thay thế [Tên_tệp.xlsx] vày thương hiệu của tệp Excel ham muốn tra cứu giúp.
 • Các trang tính nhập tệp rất cần được mang tên ứng với những gì được liệt kê nhập 'Danh_sách_tìm_kiếm'.
 • Công thức tiếp tục trả về thành phẩm 'Không dò la thấy' còn nếu không nhìn thấy độ quý hiếm dò la dò la.
Sử dụng hàm VLOOKUP và INDIRECT thân ái nhiều hành lang cửa số thực hiện việc

Kết phù hợp hàm VLOOKUP và INDIRECT thân ái 2 sheet nhằm trả về thành phẩm của khá nhiều cột

Cách dùng hàm VLOOKUP thân ái 2 sheet không giống nhau kết phù hợp với hàm INDIRECT nhập Excel sở hữu công thức như sau:

=VLOOKUP($A2, INDIRECT('''&INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, –(COUNTIF(INDIRECT('''& Danh_sách_tìm_kiếm &''!$A$2:$C$6'), $A2)>0), 0)) &''!$A$2:$C$6'), {2,3}, FALSE)

 • $A2: Giá trị cần thiết tìm
 • Danh_sách_tìm_kiếm: Phạm vi thương hiệu trang tính, chứa chấp thương hiệu trang tính cần thiết tra cứu giúp.
 • INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, –(COUNTIF(INDIRECT('''& Danh_sách_tìm_kiếm &''!$A$2:$C$6'), $A2)>0), 0)): Trả về thương hiệu trang tính chứa chấp độ quý hiếm cần thiết dò la.
 • INDIRECT('''&INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, –(COUNTIF(INDIRECT('''& Danh_sách_tìm_kiếm &''!$A$2:$C$6'), $A2)>0), 0)) &''!$A$2:$C$6'): Tạo một tham ô chiếu động cho tới phạm vi tài liệu bên trên sheet được xác lập vày thương hiệu trang tính.
 • {2,3}: Chỉ mục cột.
 • FALSE: Đảm bảo dò la tìm kiếm độ quý hiếm đúng chuẩn.

Cách phối hợp hàm VLOOKUP và INDIRECT dựa vào thành phẩm của hàm INDEX và MATCH

Công thức phối hợp nhì hàm MATCH và INDEX là: INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, {0;0;0;1}, 0)). Trong đó:

 • Dùng hàm MATCH nhằm dò la độ quý hiếm một trong những {0;0;0;1} và trả về địa điểm 4: INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, 4)
 • Hàm INDEX dùng độ quý hiếm trả về kể từ MATCH nhằm trả về độ quý hiếm 4 nhập phạm vi được gọi là là danh_sách_tìm_kiếm (TÂY).

Công thức tối giản Khi phối hợp những hàm: VLOOKUP($A2, INDIRECT(“‘”&”Tây”&”‘!$A$2:$C$6”), 2, FALSE)

Ví dụ: Quý khách hàng sở hữu tệp excel sở hữu sheet thương hiệu “Tây”. Quý khách hàng ham muốn dò la độ quý hiếm của cột A kể từ sản phẩm 2 cho tới 5 bên trên sheet Tây và trả về độ quý hiếm kể từ cột A. Trong bảng tài liệu sau đây, A2 là “Cam” bên trên sheet “Tây”. Công thức tiếp tục dò la độ quý hiếm “Cam” nhập cột A, kể từ sản phẩm 2 cho tới 5 bên trên sheet “Tây”. Sau bại liệt, nó sẽ bị trả về độ quý hiếm của cột B nhập phạm vi dò la dò la, là “100”

Áp dụng hàm VLOOKUP thân ái 2 sheet kể từ thành phẩm của COUNTIF và INDIRECT

Công thức được thể hiện tại như sau:

VLOOKUP($A2, INDIRECT('''&INDEX(Danh_sách_tìm_kiếm, MATCH(1, {0;0;0;1}, 0)) &''!$A$2:$C$6'), 2, FALSE)

Ví dụ: Quý khách hàng sở hữu list những sheet với thương hiệu là 'Sheet1', 'Sheet2', 'Sheet3', 'Sheet4'. Muốn dò la độ quý hiếm cột A kể từ sản phẩm 2 cho tới 6 bên trên Sheet4. Sau bại liệt, trả về độ quý hiếm kể từ cột 2 nhập phạm vi dò la dò la.

Xem thêm: Lịch cắt tóc tốt – ngày cắt tóc đẹp nhất tháng 04.2024

Ta sở hữu bảng tài liệu với A2 là 'X' bên trên Sheet4. Công thức dò la độ quý hiếm 'X' nhập cột A kể từ sản phẩm 2 cho tới 6 bên trên Sheet4. Sau bại liệt, trả về độ quý hiếm nhập cột B là 'Value1'.

Sử dụng hàm VLOOKUP kể từ thành phẩm của COUNTIF và INDIRECT

Chú ý Khi dùng hàm VLOOKUP thân ái 2 tệp tin, 2 sheet

Ngoài việc biết phương pháp dùng hàm VLOOKUP nhập Excel thân ái 2 tệp tin, 2 sheet không giống nhau, cần thiết Note một vài điều cần thiết như sau:

 • Khi đóng góp tệp tin chứa chấp table_array nhập quy trình nhập công thức, hoàn toàn có thể thực hiện lỗi #REF! Khi Excel ko thể liên kết được với tệp tin.
 • Thay thay tên, dịch chuyển hoặc xóa tệp tin chứa chấp table_array sau khoản thời gian nhập công thức cũng hoàn toàn có thể thực hiện lỗi #REF! Khi Excel ko thể nhìn thấy tệp tin bại liệt.
 • Thay thay tên sheet hoặc cấu hình của table_array sau khoản thời gian nhập công thức cũng hoàn toàn có thể thực hiện lỗi #REF! Khi Excel ko thể nhìn thấy table_array.
Lưu ý cần thiết Khi dùng hàm VLOOKUP thân ái 2 tệp tin, 2 sheet

Trên đấy là một vài Note cần thiết Khi vận dụng hàm VLOOKUP thân ái 2 sheet, 2 tệp tin không giống nhau nhập Excel. Chúc các bạn thành công xuất sắc và kế tiếp học tập hỏi! Nếu mình muốn dò la hiểu tăng về hàm VLOOKUP, hãy nhằm lại comment bên dưới bài bác viết!

 • Xem thêm: Các nội dung bài viết về Tin học tập văn phòng

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Review Một cuốn sách trầm cảm

Xem ngay Một cuốn sách trầm cảm giá rẻ nhất 73000đ. So sánh giá từ 11 cửa hàng. Nơi mua Khuyến mãi nhiều nhất ✅ Mẫu mới nhất ✅ Cập nhật tháng 05/2024