Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4.

Trọn cỗ Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, đem đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào cuối tuần Toán lớp 4 cơ bạn dạng, nâng lên.

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 cả năm (có đáp án)

Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4.

Chỉ kể từ 300k mua sắm hoàn toàn cỗ Bài tập luyện vào cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 4 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đẹp mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Kết nối tri thức

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Kết nối tri thức

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Kết nối tri thức

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Kết nối tri thức

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Kết nối tri thức

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Kết nối tri thức

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Kết nối tri thức

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Kết nối tri thức

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Kết nối tri thức

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Kết nối tri thức

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Kết nối tri thức

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Kết nối tri thức

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 12 Kết nối tri thức

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 13 Kết nối tri thức

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 14 Kết nối tri thức

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 15 Kết nối tri thức

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 16 Kết nối tri thức

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 17 Kết nối tri thức

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 18 Kết nối tri thức

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Kết nối tri thức

Tuần 19

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Kết nối tri thức

Tuần 20

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần trăng tròn Kết nối tri thức

Tuần 21

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Kết nối tri thức

Tuần 22

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Kết nối tri thức

Tuần 23

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Kết nối tri thức

Tuần 24

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Kết nối tri thức

Tuần 25

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 25 Kết nối tri thức

Tuần 26

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 26 Kết nối tri thức

Tuần 27

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 27 Kết nối tri thức

Tuần 28

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 28 Kết nối tri thức

Tuần 29

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 29 Kết nối tri thức

Tuần 30

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 30 Kết nối tri thức

Tuần 31

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 31 Kết nối tri thức

Tuần 32

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 32 Kết nối tri thức

Tuần 33

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 33 Kết nối tri thức

Tuần 34

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 34 Kết nối tri thức

Tuần 35

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp Tuần 35 Kết nối tri thức


Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 Chân trời sáng sủa tạo

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 19

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 20

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần trăng tròn Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 21

Xem thêm: 99+ Mẫu nail đen đơn giản cá tính, đẹp, thời thượng và mới nhất 2023

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 22

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 23

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 24

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 25

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 26

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 27

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 28

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 29

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 30

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 31

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 32

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 33

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 34

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 Chân trời sáng sủa tạo

Tuần 35

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 Chân trời sáng sủa tạo


Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Cánh diều

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Cánh diều

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Cánh diều

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Cánh diều

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Cánh diều

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Cánh diều

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Cánh diều

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Cánh diều

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Cánh diều

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Cánh diều

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Cánh diều

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Cánh diều

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 Cánh diều

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 Cánh diều

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 Cánh diều

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 Cánh diều

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 Cánh diều

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 Cánh diều

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 Cánh diều

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Cánh diều

Tuần 19

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Cánh diều

Tuần 20

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần trăng tròn Cánh diều

Tuần 21

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Cánh diều

Tuần 22

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Cánh diều

Tuần 23

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Cánh diều

Tuần 24

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Cánh diều

Tuần 25

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 Cánh diều

Tuần 26

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 Cánh diều

Tuần 27

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 Cánh diều

Tuần 28

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 Cánh diều

Tuần 29

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 Cánh diều

Tuần 30

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 Cánh diều

Tuần 31

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 Cánh diều

Tuần 32

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 Cánh diều

Tuần 33

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 Cánh diều

Tuần 34

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 Cánh diều

Tuần 35

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 Cánh diều

Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

................................

................................

................................

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 (cả tía sách)
Lưu trữ: Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 (sách cũ)

Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem test Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Xem tăng những đề đánh giá, đề thi đua, bài xích tập luyện vào cuối tuần môn Toán lớp 4 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 (có đáp án)
 • Đề thi đua Toán lớp 4 Cuối kì 1 (có đáp án)
 • Đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 2 (có đáp án)
 • Đề thi đua Toán lớp 4 Học kì 2 (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Thế kỷ 22 là năm bao nhiêu? Một thế kỷ là bao nhiêu năm?

Loạt bài xích Đề thi đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng và giành được điểm trên cao trong những bài xích thi đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Full Code FIFA Mobile Nexon

Tổng hợp code game FIFA Nexon mới nhất còn hiệu lực, cách nhập code FIFA Mobile Hàn Quốc đổi thưởng thẻ vàng, phần thưởng lớn nhân dịp kỷ niệm 3 năm FIFA Mobile.

Review Một cuốn sách trầm cảm

Xem ngay Một cuốn sách trầm cảm giá rẻ nhất 73000đ. So sánh giá từ 11 cửa hàng. Nơi mua Khuyến mãi nhiều nhất ✅ Mẫu mới nhất ✅ Cập nhật tháng 05/2024