Cấu trúc và 20+ đề tài Luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh ấn tượng nhất!  

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc cũng như là chuyên ngành được giảng dạy ở nhiều trường đại học. Việc thực hiện luận văn là yêu cầu quan trọng đối với sinh viên – học viên theo đuổi ngành này. Vậy luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Hãy cùng khám phá ngay câu trả lời chi tiết trong bài viết này nhé!

cau-truc-va-20-de-tai-luan-van-tu-tuong-ho-chi-minh-an-tuong-nhat- -1

Luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì_ 20+ đề tài ấn tượng nhất!

1. Luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

cau-truc-va-20-de-tai-luan-van-tu-tuong-ho-chi-minh-an-tuong-nhat- -2 

Luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại…” – Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh là bài luận trình bày công trình nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo hệ thống quan điểm ấy trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, con người Việt Nam.

2. Cấu trúc bài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh chung

Tương tự như những dạng luận văn khác, cấu trúc bài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh thường gồm 3 phần chính.

cau-truc-va-20-de-tai-luan-van-tu-tuong-ho-chi-minh-an-tuong-nhat- -3

Cấu trúc bài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1. Phần Mở đầu

Phần mở đầu có vai trò dẫn dắt, giới thiệu về đề tài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh với 5 phần phổ biến:

 • Lý do chọn đề tài: Trình bày lý do tại sao lại chọn đề tài này để nghiên cứu
 • Mục tiêu nghiên cứu:

– Mục tiêu tổng quát

– Mục tiêu cụ thể

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

– Phạm vi nghiên cứu: Nội dung, không gian và thời gian.

 • Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp nghiên cứu định tính

– Phương pháp nghiên cứu định lượng

 • Kết cấu luận văn: Trình bày tóm tắt, ngắn gọn các chương chính của bài luận văn.

2.2. Phần Nội dung

cau-truc-va-20-de-tai-luan-van-tu-tuong-ho-chi-minh-an-tuong-nhat- -4

Phần Nội dung bài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần nội dung trình bày các khía cạnh nghiên cứu về đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh qua các chương. Thông thường phần nội dung được triển khai qua 3 chương chính:

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

– Trình bày, phân tích các đề tài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đã có trước đó

– Rút ra mặt ưu điểm và các vấn đề tồn tại để nghiên cứu sâu hơn

 • Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn

– Cơ sở lý luận: Khung lý thuyết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh

– Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

– Phân tích thực trạng về việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

– Trình bày và phân tích kết quả nghiên cứu

– Thảo luận về kết quả nghiên cứu

2.3. Phần Kết luận

 • Trình bày tóm tắt nội dung và đưa ra kết luận
 • Kiến nghị hoàn thiện đề tài

Luận văn là học phần kiến người học mất nhiều thời gian thực hiện. Nếu bạn gặp khó khăn khi làm luận văn thì có thể liên hệ đến luận văn 24 – Đơn vị chuyên làm luận văn thuê tphcm với hơn 16 năm kinh nghiệm tiên phong dẫn đầu trong ngành, đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn sinh viên, thuận lợi vượt qua các cuộc thi, kỳ bảo vệ với thành tích xuất sắc.

3. 20+ đề tài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh hấp dẫn

3.1. 10+ đề tài phổ biến

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống văn hóa và con người mới
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối nội – đối ngoại của nước ta hiện nay hiện nay
 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết tranh chấp quốc tế
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh giai cấp
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục trong thời đại mới
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốc tế
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

3.2. 10+ đề tài mới nhất

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cho thế hệ trẻ
 • Nghiên cứu giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phê bình và tự phê bình của Đảng viên
 • Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức cho cán bộ Đảng viên
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay
 • Kế thừa và phát triển nền văn hóa mới ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường tiến lên CNXH của Việt Nam
 • Ý nghĩa của triết lý lấy dân làm gốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

cau-truc-va-20-de-tai-luan-van-tu-tuong-ho-chi-minh-an-tuong-nhat- -5

20+ đề tài luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh hấp dẫn

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều mẫu đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh thì hãy tham khảo ngay bài viết đến từ Luận Văn 24 để có thêm nguồn tài liệu chất lượng áp dụng khi thực hiện tiểu luận chủ đề này.

Trên đây, chúng tôi đã cùng bạn đọc khám phá khái niệm về luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh cùng 20 đề tài hấp dẫn nhất. Hy vọng qua đây bạn đã nắm vững kiến thức về chủ đề này và có thêm nhiều ý tưởng hay áp dụng cho bài luận văn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *