EnglishVietnamese

Đôi nét khắc họa

Ông Huỳnh Uy Dũng sinh ngày 26 tháng 1 năm 1961 là một doanh nhân và chính trị gia Việt Nam. Ông là chủ sở hữu của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn hiến rộng trên 450 ha ở tỉnh Bình Dương và là Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư các khu công