EnglishVietnamese
Phạm Thị Việt Nga

Tổng Giám Đốc

Đỗ Duy Thái

Tổng Giám Đốc

Đoàn Nguyên Đức

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch HĐQT và TGĐ

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch HĐQT

Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT

Thái Hương

Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Hùng

Quyền Bộ Trưởng

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng Giám Đốc

Trương Gia Bình

Chủ tịch

Mai Kiều Liên

Tổng Giám Đốc

Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch Hội đồng quản trị