EnglishVietnamese
Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT

Võ Quốc Thắng

Chủ tịch kiêm TGĐ

Lê Phước Vũ

Chủ tịch

Trương Thị Lệ Khanh

Chủ tịch kiêm TGĐ

Phạm Văn Tam

Chủ tịch

Hà Thu Thanh

Chủ tịch kiêm TGĐ

Trần Thị Lệ

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch kiêm TGĐ

Đinh Thị Hoa

Chủ tịch HĐQT

Chu Thị Thanh Hà

Chủ tịch HĐQT

Trần Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

Cao Thị Ngọc Dung

Tổng Giám Đốc

Huỳnh Uy Dũng

Tổng Giám Đốc

Trần Trọng Kiên

Chủ tịch kiêm TGĐ

Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT