EnglishVietnamese
Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT

Lê Đăng Khoa

Nhà sáng lập

Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch HĐQT &TGĐ

Shark louis nguyễn

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Nguyễn Ngọc Thủy

Nhà sáng lập& Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Dũng

Giám đốc

Nguyễn Hữu Thái Hòa

Phó Chủ tịch HĐTV Chiến lược

Đỗ Cao Bảo

Phó Tổng Giám đốc

TS Lê Đắc Sơn

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trường Sơn

Chủ tịch HĐQT

Đào Hồng Tuyển

Chủ tịch HĐQT

Trần Anh Vương

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Hưng

Phó Chủ tịch HĐQT

Thái Vân Linh

Giám đốc Chiến lược và Vận hành

Nguyễn Xuân Phú

Chủ tịch HĐQT

Lê Hoàng Diệp Thảo

Tổng Giám Đốc