EnglishVietnamese
Lưu Thị Tuyết Mai

Chủ tịch HĐQT

Chu Thị Tiến

Giám đốc

Lê Hồng Thủy Tiên

Tổng Giám Đốc

Hà Kiều Anh

Tổng Giám Đốc

Mai Thu Huyền

Tổng Giám Đốc

Đặng Thanh Hằng

Chủ tịch HĐQT

Lý Nhã Kỳ

Chủ tịch

Đặng Huỳnh Ức Mi

Phó Chủ tịch HĐCT

Trần Tuấn Dương

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tử Quảng

Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bkis

Hồ Xuân Năng

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Khánh

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Dũng

Giám đốc

Dương Thị Mai Hoa

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

Lê Đăng Dũng

Chủ tịch & TGĐ