EnglishVietnamese
Mai Thu Huyền

Tổng Giám Đốc

Đặng Thanh Hằng

Chủ tịch HĐQT

Lý Nhã Kỳ

Chủ tịch

Đặng Huỳnh Ức Mi

Phó Chủ tịch HĐCT

Trần Tuấn Dương

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tử Quảng

Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bkis

Hồ Xuân Năng

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Khánh

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Dũng

Giám đốc

Dương Thị Mai Hoa

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

Lê Đăng Dũng

Chủ tịch & TGĐ

Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT

Lê Đăng Khoa

Nhà sáng lập

Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch HĐQT &TGĐ

Shark louis nguyễn

Chủ tịch HĐQT & TGĐ