EnglishVietnamese
Trần Hùng Huy

Chủ tịch HĐQT

NG. Ảnh Nhượng Tống

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Hải

Tổng Giám Đốc

Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT

Phạm Văn Thanh

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Toản

Chủ tịch HĐQT

Hồ Hùng Anh

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

Trần Uyên Phương

Phó Tổng Giám đốc

Trần Quí Thanh

Người sáng lập & GĐĐH

Đỗ Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Lê Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Hồ Văn Trung

Chủ tịch HĐQT

Lý Quí Trung

Tổng Giám Đốc

Lê Minh Trang

Tổng Giám Đốc