EnglishVietnamese
Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT

Phạm Văn Thanh

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Toản

Chủ tịch HĐQT

Hồ Hùng Anh

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

Trần Uyên Phương

Phó Tổng Giám đốc

Trần Quí Thanh

Người sáng lập & GĐĐH

Đỗ Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Lê Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Hồ Văn Trung

Chủ tịch HĐQT

Lý Quí Trung

Tổng Giám Đốc

Lê Minh Trang

Tổng Giám Đốc

Lưu Thị Tuyết Mai

Chủ tịch HĐQT

Chu Thị Tiến

Giám đốc

Lê Hồng Thủy Tiên

Tổng Giám Đốc

Hà Kiều Anh

Tổng Giám Đốc