EnglishVietnamese
Đinh Bạch Dương

Giám đốc

Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Đoàn Hồng Việt

Chủ tịch HĐQT

Trịnh Minh Giang

Phó Giám đốc

Phillip Nguyễn

Phó Tổng Giám đốc

Lê Nữ Thùy Dương

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Quỳnh Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Mỹ

Tổng giám đốc

Lê Thị Hoàng Yến

Tổng Giám Đốc

Lê Thanh Thản

Chủ tịch

Hương Trần Kiều Dung

Phó Chủ tịch HĐQT&TGĐ

Nguyễn Trung Tín

Tổng Giám Đốc

Lê Thị Bình

Tổng Giám Đốc

Lê Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT

Đặng Hồng Anh

Phó Chủ tịch