EnglishVietnamese
Phillip Nguyễn

Phó Tổng Giám đốc

Lê Nữ Thùy Dương

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Quỳnh Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Mỹ

Tổng giám đốc

Lê Thị Hoàng Yến

Tổng Giám Đốc

Lê Thanh Thản

Chủ tịch

Hương Trần Kiều Dung

Phó Chủ tịch HĐQT&TGĐ

Nguyễn Trung Tín

Tổng Giám Đốc

Lê Thị Bình

Tổng Giám Đốc

Lê Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT

Đặng Hồng Anh

Phó Chủ tịch

Trần Hùng Huy

Chủ tịch HĐQT

NG. Ảnh Nhượng Tống

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Hải

Tổng Giám Đốc

Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT